Taisyklės

KOMANDŲ REGISTRACIJA


 • Į 2020 m. iššūkį galima registruotis tik su komanda. Asmenys, norintys dalyvauti iššūkyje ir neturintys komandos, gali jos ieškoti ODISĖJA72 socialiniuose tinkluose.

 • Komanda – mažiausiai 2 asmenys. Didžiausias narių skaičius komandoje neribojamas.

 • Po komandos registracijos įtraukti naujus narius į filmo kūrimo procesą yra leidžiama.

 • Komandų registracija skelbiama www.odiseja72.lt puslapyje. Komandos gali registruotis tik per puslapyje pateiktą formą.

 • Komandų registracija vyksta iki 2020 m. rugsėjo 13 d. (imtinai).  

 • Iššūkyje dalyvauja visos tinkamai ir laiku užsiregistravusios komandos.

 • Kiekviena užsiregistravusi komanda privalo sumokėti registracijos mokestį per savaitę nuo laiško, patvirtinančio registraciją, gavimo dienos:

  • Komandos mokestis užsiregistravus iki 2020.08.23 – 60 eur.

  • Komandos mokestis užsiregistravus nuo 2020.08.24 iki 2020.09.06 – 70 eur.

  • Komandos mokestis užsiregistravus nuo 2020.09.07 iki 2020.09.13 – 85 eur. • Registracijos mokestis mokamas bankiniu pavedimu į renginio organizatoriaus VšĮ „Turboidėja“ banko sąskaitą. Grynaisiais pinigais ir kitais būdais apmokėti registracijos mokesčio galimybės nėra.

 • Atšaukus komandos dalyvavimą iki 2020 m. rugsėjo 13 d. (imtinai) dalyvo mokestis yra grąžinamas. Atšaukus dalyvavimą po 2020 m. rugsėjo 13 d., dalyvio mokestis nėra grąžinamas.


DALYVAVIMAS IŠŠŪKYJE


 • Iššūkio užduotys bus išsiųstos į komandos vado el. paštą tiesioginės ODISĖJA72 iššūkio atidarymo transliacijos metu. Nuorodą į tiesioginę transliaciją elektroniniu laišku gaus kiekvienos užsiregistravusios komandos vadas.

 • Kiekviena iššūkyje dalyvaujanti komanda rugsėjo 18 d. gali nemokamai konsultuotis su ODISĖJA72 festivalio mentoriais. Komandos į konsultacijas gali registruotis iššūkio pradžios dieną pagal organizatorių pateiktą grafiką. 

 • Visos iššūkyje dalyvaujančios komandos privalo pateikti sukurtus filmus.

 • Dalyvavimas iššūkyje nėra apribotas gyvenamosios vietos, amžiaus ar išsilavinimo kriterijais.

 • Visas filmo kūrimo išlaidas padengia patys kūrėjai.

 • Filmų kūrėjai yra atsakingi už savo saugumą filmų kūrimo iššūkio metu.

 • Filmų kūrėjai privalo laikytis LR vyriausybės numatytų saugumo gairių dėl Covid-19 viruso pandemijos. 

 • Filmavimai turi būti vykdomi laikantis tvarkos taisyklių ir gavus leidimus iš lokacijų savininkų.

 • Nurodydami dalyvių kontaktinę informaciją, sutinkate, kad pateikti duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir perduoti naudojimui festivalio partneriams. Jeigu  komandos narys nesutinka, kad jo kontaktinė informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais, registracijoje šalia komandos nario el. pašto adreso galima nurodyti – „nenaudoti rinkodarai”.

 • Renginio dalyviai bus filmuojami bei fotografuojami iššūkio metu, o užfiksuota medžiaga bus naudojama tik ODISĖJA72 renginio komunikacijai.

 • Dalyviai kuriamiems filmams aktorių gali nemokamai ieškoti ROCK IN ROLE kastingo duomenų bazėje naudodamiesi gautais prisijungimais. Kastingo agentūra ROCK IN ROLE pasilieka teisę fotografuoti bei kitaip dokumentuoti kūrybinį procesą filmavimo aikštelėse, kuriose filmuojami per jų platformą surasti aktoriai. 

 • Renginio dalyviai privalo gerbti festivalio edukacijų erdvę „Planeta“ ir uždarymo vietą – „Forum Cinemas VINGIS” kino teatrą. Už sukeltą žalą atsako patys dalyviai.


FILMŲ REIKALAVIMAI


 • Dalyvių sukurti filmai privalo būti originalūs ir sukurti pagal ODISĖJA72 iššūkio metu parašytus scenarijus. 

 • Ne iššūkio metu sukurta vaizdo medžiaga, pavyzdžiui, kadrai licencijuojami viešuose vaizdo kataloguose, gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. filmo trukmės. 

 • Dalyvių sukurti filmai turi atitikti ODISĖJA72 pateiktas užduotis. Filme turi aiškiai matytis visi užduotyje pateikti elementai. 

 • ODISĖJA72 iššūkio metu galima kurti vaidybinius ir animacinius filmus.

 • Pasirinkus kurti animacinį filmą, užduoties elementai gali būti atvaizduojami animacine forma. 

 • ODISĖJA72 atrankoje į konkursinę programą gali dalyvauti tik tie filmai, kurie pradedami kurti 2020 metų rugsėjo 18 d. ir yra užbaigti 2020 metų rugsėjo 21 d. 10:00 val.

 • Dalyviai dar prieš ODISĖJA72 iššūkį gali:

  • ieškoti aktorių, kurie filmuotųsi jų filme;

  • ieškoti lokacijų filmavimams;

  • rezervuoti reikalingą įrangą filmavimui. • Vienos komandos sukurtas filmas turi būti ne trumpesnis nei 4 minutės (neįskaitant titrų laiko) ir ne ilgesnis nei 6 minutės (neįskaitant titrų laiko).

 • Titrai negali būti ilgesni nei 30 sekundžių trukmės. 

 • Filmo titrų metu neleidžiama vystyti, papildyti ar kitaip plėtoti filmo istorijos bei pateikti naujos informacijos, galinčios turėti įtakos filmo istorijos vertinimui.

 • Filmų autoriai prisiima visą atsakomybę už galimus autorių teisių ir kitus pažeidimus.

 • Organizatoriai pasilieka teisę neįtraukti į festivalio konkursinę programą filmų, kurie pažeidžia autorių teises.  

 • Muzika filmuose privalo būti naudojama legaliai arba sukurta iššūkio metu. Naudojant autorinę muziką, būtina kartu su filmu pateikti laisvos formos muzikos autoriaus ir atlikėjo sutikimą naudoti kūrinį (-ius) filme.  

 • Iššūkio metu kuriamiems filmams gali būti naudojami UPRIGHT MUSIC duomenų bazės muzikiniai takeliai.

  • Nemokamą prisijungimą prie UPRIGHT MUSIC muzikos įrašų bazės gaus tik iššūkyje dalyvaujančios komandos;

  • Visi panaudoti muzikiniai takeliai privalo būti tinkamai nurodyti filmo titruose: „Kūrinio pavadinimas“, Kompozitorius, Upright Music | Katalogas

  • Pateikiant užbaigtą filmą būtina atsiųsti užpildytą kūrinių panaudojimo filme formą, kuri kiekvienai komandai bus pateikta iššūkio metu. • Iššūkio metu sukurti filmai gali dalyvauti kituose renginiuose, kino festivaliuose, konkursinėse programose Lietuvoje ir pasaulyje. 

 • Organizatoriai pasilieka teisę rengti kitas viešas sukurtų filmų peržiūras Lietuvos bei kitų šalių kino teatruose ir kviesti kūrėjus dalyvauti filmų peržiūrose.


UŽBAIGTŲ FILMŲ PATEIKIMAS


 • Užbaigti filmai turi būti pateikiami .mp4 formatu, H.264 kodeku. Filmų dydis negali viršyti 2 GB. Audio lygio pikai negali viršyti 0 dB.

 • Filmo pradžioje privaloma naudoti ODISĖJA72 iššūkio vinjetę (8s.), kurioje turi būti nurodyta filmo užduotis, komandos pavadinimas bei filmo pavadinimas.

 • Iššūkio vinjetės šablonas bus pateiktas komandos vado el. paštu. Dar prieš iššūkio vinjetę turi atsirasti 3 s. trukmės juodas fonas.

 • Filmo pabaigos titruose laisva forma turi būti nurodyta: „Šis filmas buvo sukurtas trumpametražių filmų iššūkio ODISĖJA72 metu. www.odiseja72.lt 2020, Vilnius“.

 • Jeigu filmo kalba lietuvių – būtina integruoti į filmą subtitrus anglų kalba. Jeigu filme naudojama anglų ar kita užsienio kalba  – būtini lietuviški subtitrai.

 • Užbaigtas filmo failas turi būti įkeliamas į http://onlinemd5.com/ svetainę, kurioje sugeneruojamas unikalus filmo kodas. Pasirinkite Checksum type: MD5.

  • Sugeneruotas kodas atsiunčiamas el. laišku į misija@odiseja72.lt, nurodant filmo pavadinimą ir komandos pavadinimą. Kodas turi būti išsiųstas vėliausiai iki 2020.09.21 10:00 val.

  • Filmo failas turi būti pateiktas per wetransfer.com platformą, el. paštu misija@odiseja72.lt, atsiunčiant nuorodą filmo parsisiuntimui ne vėliau nei 2020.09.22 10:00 val.

  • Pateikiant filmą el. laiške būtina nurodyti: komandos pavadinimą, filmo pavadinimą, filmo trukmę, pilną užduotį, trumpą 1-2 sakinių filmo aprašymą bei pridėti vieną filmo kadrą (jpg. arba png. formatu, failo dydis iki 2 MB, kadro rezoliucija 1920×1080 px)

  • Jokie pakeitimai nuo 2020.09.21 10:00 val. filmuose neleidžiami. Filmo įkeliamo į www.onlinemd5.com platformą ir atsiunčiamo per wetransfer platformą failo kodai privalo būti identiški. Filmai su atliktais pakeitimais, po unikalaus kodo atsiuntimo, nebus vertinami.
FILMŲ ATRANKA IR DALYVAVIMAS KONKURSINĖJE PROGRAMOJE


 • Visi ODISĖJA72 iššūkio metu sukurti ir reikalavimus atitikę filmai pateikiami komisijos nariams, kurie renka 20 filmų, dalyvaujančių ODISĖJA72 konkursinėje programoje.

 • Atrankos į konkursinę programą rezultatai paskelbiami kiekvienai dalyvavusiai komandai el. paštu iki rugsėjo 29 d.

 • Į ODISĖJA72 konkursinę programą atrinkti filmai rodomi viešos peržiūros metu spalio 2 d. 19:00 val. „Forum Cinemas VINGIS” kino teatre.

 • ODISĖJA72 iššūkio metu sukurti ir į konkursinę programą atrinkti filmai viešai skelbiami www.odiseja72.lt puslapyje bei ODISĖJA72 youtube paskyroje. 

 • Į konkursinę programą atrinkti filmai pretenduoja į www.odiseja72.lt svetainėje skelbiamus apdovanojimus.

 • Vienos komandos sukurtas filmas gali laimėti vieną apdovanojimą. Žiūrovų simpatijų prizas gali atitekti ir komisijos narių apdovanotai komandai.

 • Visi ODISĖJA72 iššūkio metu sukurti filmai negali būti viešinami internete ar rodomi kitų viešų peržiūrų metu iki 2020 m. spalio 2 d.

 • Kiekviena ODISĖJA72 iššūkyje dalyvavusi komanda yra kviečiama į iššūkio filmų peržiūrą ir apdovanojimus. Kiekvienai komandai suteikiama po 10 vnt. kvietimų.